În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX, Cap. IV, pct. 101, alin. (1) la (4):
„101. (1) La nivelul fiecărui organ fiscal al comunei, al oraşului, al municipiului, după caz, se instituie şi se conduce Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării / înregistrării, denumit în continuare registru. Registrul, formular tipizat, se ţine în format letric sau în format electronic, potrivit capacităţii administrative de care dispune organul fiscal local.”

Împreună  cu beneficiarii serviciilor noastre am definit şi am testat un mod simplu pentru creşterea capacităţii administrative a organului fiscal local prin gestiunea „Registrului de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării / înregistrării”  în format electronic.

Prin câteva imagini, sperăm sugestive, vom prezenta modul în care sunt gestionate aceste informaţii în Folium.

Completarea datelor persoanei care înstrăinează:

Instraineaza - RMTII

Completarea datelor persoanei care dobândeşte:

Dobandeste - RMTII

Completarea datelor corespunzătoare mijlocului de transport:

Mijloc de transport - RMTTI

Completarea menţiunilor ulterioare înregistrării:

Mentiuni - RMTII

Generarea şi tipărirea registrului direct din sistem.

Print - RMTII

Şi toate acestea „dintr-un click”.