Utilizarea unei aplicaţii informatice pentru Registrul Agricol este obligatorie, conform Ordinului nr. 3241/2010, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014, emis de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul administraţiei şi internelor, ministrul finanţelor publice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică, Ordin care prevede:

(Art.1) Pentru asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la starea şi dezvoltarea agriculturii şi la buna utilizare a resurselor locale, autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, […] organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol pe suport hârtie şi în format electronic, conform formularelor registrului agricol […] pentru perioada 2010-2014.

(Art.5) Registrul agricol în format electronic se ţine în paralel cu registrul agricol pe suport hârtie şi, cel puţin de două ori pe an, secretarul localităţii şi auditorul intern sau alte persoane din aparatul de specialitate al primarului, anume desemnate de acesta, verifică concordanţa dintre cele două forme de registru agricol.

Folium – Registrul Agricol permite o operare facilă şi intuitivă a tuturor datelor.  Interfaţa grafică a programului este identică cu formularele de registru agricol în format de hârtie.

Permite

 • introducerea datelor pe anii agricoli
 • căutarea după datele poziţiei de registru agricol (stradă, număr, numele titularului sau a unui membru, volumul sau poziţia)
 • crearea de situaţii centralizatoare şi statistice, calculate automat pe baza datelor introduse pentru fiecare gospodărie în parte
 • generarea rapoartelor (tabelele centralizatoare) prevăzute în Anexa 2 a HG175/2007
 • generarea de adeverinţe de registru agricol, adeverinţe APIA
 • alte căutari în baza de date în funcţie de opţiunile utilizatorului.

Accesul în aplicaţie este web-based, disponibil pentru lucrul în reţea, putând fi accesat de un număr de utilizatori stabilit în functie de nevoile instituţiei Dumneavoastră. De asemenea, datele pot fi consultate cu uşurinţă de compartimentul de Impozite şi Taxe, Stare Civilă, Urbanism, acolo unde se doreşte acest lucru.

Avantajele folosirii unei astfel de soluţii pentru Registrul Agricol sunt caracterizate în special de:

 • creşterea productivităţii prin: eliminarea timpilor morţi, reducerea timpului de căutare, reutilizarea informaţiilor, viteza crescută de accesare a datelor, posibilitatea procesării automate a informaţiilor
 • crearea unui mediu standardizat pentru introducerea datelor
 • eficienţă mai mare în manipularea informaţiilor
 • timp de răspuns scurt pentru generarea de situaţii sau formulare solicitate
 • acces securizat la informaţie pe baza unor reguli stricte
 • creşterea nivelului de interacţiune cu cetăţeanul prin oferirea de informaţii actuale, răspuns rapid la solicitările acestuia
 • creşterea nivelului de interacţiune între compartimentele funcţionale prin posibilitatea consultării datelor de către alte compartimente

Pentru prezentarea detaliată a produsului şi a beneficiilor implementării lui,  vă stăm la dispoziţie cu o demonstraţie practică a capabilităţilor aplicaţiei, în mod gratuit, la sediul dumneavoastră.

Preţul aplicaţiei este foarte avantajos şi se pot adopta multiple metode de achizitie, prin plata integrală, în 6-12 tranşe sau prin contract de asistenţă şi întreţinere lunară, în funcţie de posibilităţile institutiei Dumneavoastră.