blueblueskybluepurplegreenorangesoftreddarkgreyred
Color Styles

Conform ordinului nr. 1846/2408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP, la  art. 4. este prevăzut:
“(1) La nivelul fiecărei primării se înfiinţează, se organizează şi se gestionează Registrul pentru evidenţa atestatelor de producător, pe suport hârtie şi în format electronic, care cuprinde cel puţin informaţii privind datele de identificare ale titularului atestatului de producător, suprafaţa de teren agricol utilizată şi/sau efectivele de animale deţinute.”

Împreună  cu beneficiarii serviciilor noastre am definit şi testat un modul simplu pentru “evidenţa atestatelor de producător, pe suport hârtie şi în format electronic”, doar cu datele prevăzute în anexa nr. 3 dar ne-am lăsat ispitiţi de o gestiune detaliată permiţând automatizarea fluxurilor de înregistrare a cererii şi emiterii atestatului până la tipărirea acestuia direct din Folium.

Astfel primul pas va fi selectia cererii pentru care se doreşte emiterea atestatului.

AP-p1

Odată validată înregistrarea atât solicitantul cât şi producătorul vor fi preluaţi din cerere – aceeaşi persoană.

AP-p2

AP-p3

Desigur există posibilitatea modificării/actualizării datelor.

Adăugarea produselor stă la un click

AP-p4AP-dl-prod

Mai departe nu rămâne decât să fie generat pdf-ul “gata de tipărit”